Vereniging Voor Ondernemingsbestuur

Lokaal ondernemingsbestuur verwijst naar de manier waarop de raden van bestuur, het management en personeel van een bedrijf de dagelijkse beslissingen van het bedrijf afhandelen. Hierbij zijn twee belangrijke partijen betrokken: de aandeelhouders of leden van de bedrijfsleiding of bestuurders. Deze twee groepen delen de bevoegdheid om belangrijke beslissingen voor het bedrijf te nemen, en ze hebben tegenstrijdige belangen. De aandeelhouders, die doorgaans zeggenschap hebben over het bedrijf, worden de ‘bestuurders’ van het bedrijf genoemd. De bedrijfsleiding wordt de ‘medebestuurders’ genoemd.

Er zijn veel verschillende soorten bedrijfsstructuren, elk met hun eigen voor- en nadelen. Een aandeelhoudersovereenkomst kan beschrijven hoe het bedrijf wordt bestuurd, en er zijn doorgaans verschillende bedrijfsbesluiten die bepalen hoe het bedrijf met regelmatige tussenpozen wordt geleid. Vennootschapsvergaderingen worden ten minste elk kwartaal gehouden en er is gewoonlijk een quorum (ten minste een meerderheid van de bestuurders) aanwezig op alle vergaderingen. Er is ook een raad van bestuur die belangrijke beslissingen neemt.

Een belangrijk onderdeel van het ondernemingsbestuur is de raad van bestuur van de onderneming. Dit omvat de CEO, CFO en leden van de verschillende commissies en besturen van het bedrijf. Bovendien kunnen er leden van de bestuursvereniging zijn, en deze leden hebben doorgaans geen stemrecht. De raad van bestuur kan de CEO en CFO van het bedrijf kiezen en de jaarlijkse en halfjaarlijkse zakelijke doelstellingen bepalen.

Er is ook een aantal andere beleidsmaatregelen met betrekking tot de financiën en de activiteiten van het bedrijf waarover regelmatig wordt beslist. Dit beleid kan het volgende omvatten: of het bedrijf aandelen in aandelen zal uitgeven voor kapitaalinvesteringen (zoals apparatuur en inventaris), hoe het overtollige contanten zal verdelen tussen investeerders en ingehouden winsten, en wat het zal doen met overtollige contanten die het ontvangt van het bedrijf. Er kunnen ook beperkingen gelden op de manier waarop het bedrijf geld zal besteden, zoals beslissen waar en hoe het licenties verkrijgt om zijn intellectuele eigendom te gebruiken. Er kunnen ook beperkingen zijn aan de manier waarop het bedrijf omgaat met schulden (zoals het verminderen van het gebruik van contanten om schulden af te lossen). Deze en andere beslissingen worden meestal bedrijfsbeleid genoemd.

Er zijn ook een aantal processen en procedures die regelmatig worden vastgesteld binnen de bestuursvereniging. Deze processen omvatten de goedkeuring van de statuten van het bedrijf, inclusief de statuten die van toepassing zijn op het aannemen en promoten van functionarissen en managers, en het vaststellen van aanvullende bedrijfsbrede doelen en doelstellingen. Van alle functionarissen van het bedrijf, evenals van het management en het toezichthoudend personeel, wordt verwacht dat zij zich aan dit beleid houden. Het management is ook verplicht om hun verslagen op kwartaal- of jaarbasis aan de bestuursvereniging te verstrekken. Dit stelt de governancegroep in staat om de voortgang en tegenslagen van het managementbeleid en de programma’s van de onderneming te evalueren. De rapporten kunnen ook problemen aan het licht brengen die misschien niet meteen duidelijk zijn, waardoor de groep de beoordelingen grondiger en sneller kan uitvoeren dan anders mogelijk zou zijn.

De oprichting van een vennootschapsbestuurvereniging is een essentieel onderdeel van het opzetten van een lokaal bedrijf in Zuid-Afrika. Deze vereniging zorgt ervoor dat het bedrijf op een ordelijke en consistente manier wordt beheerd. Door het bedrijf te isoleren van invloeden van buitenaf, heeft het bedrijf een sterkere interne controle over zichzelf. Het creëert ook een duidelijk pad voor bedrijfsleiders om effectieve beslissingen te nemen ten behoeve van het bedrijf, zijn investeerders, personeel en werknemers.

Lokaal ondernemingsbestuur verwijst naar de manier waarop de raden van bestuur, het management en personeel van een bedrijf de dagelijkse beslissingen van het bedrijf afhandelen. Hierbij zijn twee belangrijke partijen betrokken: de aandeelhouders of leden van de bedrijfsleiding of bestuurders. Deze twee groepen delen de bevoegdheid om belangrijke beslissingen voor het bedrijf te nemen, en…